Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Zakenplaats.nl wordt onderhouden door Web-Company Op de inhoud en het gebruik van Zakenplaats zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het gebruik van Zakenplaats.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Web-Company behoudt zich het recht voor Zakenplaats.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Zakenplaats.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Zakenplaat.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Zakenplaats.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Zakenplaats zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Zakenplaats, mag niets van Zakenplaats.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Zakenplaats.nl is bedoeld voor consumenten, en commercieel gebruikdoor het MKB. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Isosoft spant zich in om de informatie op Zakenplaats.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Web-Company sluit iedere aansprakelijkheid voor op Zakenplaats.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op  Zakenplaats.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Zakenplaats.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Zakenplaats.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Web-Company spant zich in om Zakenplaats.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Zakenplaats.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Zakenplaats.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen. Zakenplaats.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op andere websites, de informatie op websites waarnaar op Zakenplaats.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Zakenplaats.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Zakenplaats.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement rechtbank te Arnhem.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?